Välj en svenskbyggd båt - välj HR Boats

VAD DU BEHÖVER VETA OM DITT BÅTKÖP

TÄNK ALLTID PÅ SÄKERHETEN

DET KRÄVS OMDÖME ATT KÖRA EN SNABB BÅT


VAD SKA MAN TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BÅT?

• Vad ska jag använda den till: Storlek, motorstyrka, planande, pris och garantier?
• Först och främst skall man definiera sina behov. Är de likadana i dag som om några år?
• Vad skall båten användas till: Långa transportsträckor på öppet vatten, färd på mindre vattendrag i närheten av land, få passagerare eller stor familj?

Anledning till att du ska välja en HR boat

• HR boat är svensktillverkad med hög kvalitet.
• HR boat är moderna och prisvärda båtar.
• HR boat har 40 års erfarenhet av båtproduktion
• HR boat har 3 års garanti på plastarbeten.
• HR boat har ett starkt återförsäljarnät.
• HR boat är ett serviceinriktat företag.
• HR boat har säkra leveranser med egen transport.

Genomtänkta konstruktioner
Vår ledstjärna är maximal flytvärdighet och sjösäkerhet.
Därför har HR:s båtar inbyggt säkerhetstänkande i både skrovform och detaljer. Skrovet görs i glasfiberarmerad polyester. Det är utformat för att kunna vaka (dvs driva med vågorna) i grov sjö utan att ta in vatten (en viktig egenskap, om motorn skulle stanna). Skrovet är också lättdrivet med litet motstånd mot vattnet vilket är effektivt och energisnålt. Materialet, funktionen och detaljarbetet gör båten robust men också vacker att se på och den kommer att tåla hårda tag i många år.

Vår produktion


3-4m - 50%
4-5m - 25%
5m- - 25%
Export - 40%Garanti

Tre års fabriksgaranti på alla plastarbeten


Stöldmärkning

Vi märker alla HR-styrpulpets båtar med Securmark
stöldmärknings system.Ett tusental mikromärken sprayas på dolda ställen i båten. På varje mikromärke finns en unik kod som kopplas till information om båt och ägare i Securmarks centrala databas. Stöldmärkningen aktiveras med att båten registreras till dig som ägare. Aktiveringen är gratis! Att båten är stöldmärkt med Securmark framgår av varningsdekalerna.

Vid ägarbyte är det enkelt att kontrollera ägarförhåll-andet och att båten inte är stulen. Det gör att båten inte blir attraktiv att stjäla för vidareförsäljning.

Om båten har utombordsmotor rekommenderar vi att den också märks med Securmark stöldmärkning.

Tala med din återförsäljare om motormärkning!